Polar Code facts (3): STCW, Internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden

Polar Code facts (2): SOLAS, internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

Polar Code facts (1): MARPOL, internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen