Liquidyne® LDS

Heeft u een waterpomp, waarbij de waterkamer droog staat bij het opstarten? Is de druk in de pomp lager dan de atmosferische druk? De Liquidyne LDS is speciaal gemaakt om te presteren onder zulke condities. De Liquidyne LDS is ook geschikt als abrasieve deeltjes groter dan 100 µm in het pompwater zitten.