Trends

Lagersmit geeft om de natuur en respecteert de reglementen ter bescherming van de (maritieme) wereld. Daarom monitoren wij voortdurend de trends in de maritieme wereld voor het ontwikkelen van (milieuvriendelijke) afdichtingsoplossingen. Zo helpen wij u te voldoen aan de verschillende regels en de bescherming van de natuur.

Voorschriften natuurbescherming

Momenteel zijn er een paar reglementen die al gelden of gaan gelden in het komende jaar om de maritieme natuur te beschermen:

Vessel General Permit

Op 19 december 2013 trad de herziene Vessel General Permit (VGP), geïntroduceerd door de US Environmental Protection Agency (EPA), in werking. Het gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen (EAL) is verplicht in alle situaties waarin olie met water in contact kan komen (bijv. bij schroefasafdichtingen en thruster afdichtingen) op alle handelsschepen van 24,08 meter (79 voet) of meer die varen in de Amerikaanse kust- en binnenwateren. Tenzij dit technisch niet haalbaar is. Wat betekent dit allemaal?

Ballast Water Management

Het ballastwaterverdrag treedt op 8 september 2017 definitief in werking. Door de ratificatie van Finland is het aantal deelnemende staten aan het BMW verdrag op 52 gekomen. Dit representeert 35.1441% van de wereldwijde tonnage.

Met het verdrag wordt vereist ballastwater te behandelen voordat het wordt gelost. Alle schepen in de internationale handel moeten hun ballastwater beheren volgens een goedgekeurd ballastwaterbeheersplan, een ballastwater boekje bijhouden en in het bezit zijn van een internationaal ballastwater certificaat. De normen worden de komende tijd geleidelijk aan ingevoerd. Tot die tijd moet het ballastwater halverwege de oceaan worden gelost. Uiteindelijk moeten de meeste schepen een ballastwater-behandelsysteem installeren, welke is goedgekeurd door de nationale autoriteiten volgens een proces ontwikkeld door de International Maritime Organization (IMO).

Port State Control

Ieder handelsschip dat buitenlandse havens passeert kan gecontroleerd worden door de nationale autoriteiten op verschillende veiligheidsaspecten. Zo wordt onder meer gecontroleerd of de staat van het schip, de uitrusting en de kwaliteit van de bemanning voldoen aan de internationale regelgeving. De inspectie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde Port State Control Officer, welke de nationale havenautoriteit van elk land representeert. De juridische instrumenten van de Port State Control Officers zijn internationale maritieme verdragen over veiligheid, voorkoming van verontreiniging en arbeidsomstandigheden aan boord van een schip. Nalatigheid kan leiden tot kostbare vertragingen of zelfs detentie.

Polar Code

IMO’s MSC (Maritime Safety Committee) heeft in november 2014 de internationale code voor schepen die opereren in polaire wateren aangenomen. De Polar Code is op 1 januari 2017 in werking getreden. De code geeft een bindend internationaal kader wat de poolgebieden (het Noordpool- en het Zuidpoolgebied) moet gaan beschermen tegen maritieme risico’s. De Polar Code bestaat uit drie verdragen: SOLAS (internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee), MARPOL (internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) en de sinds eind 2016 geadopteerde STCW (internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden).

Laatste nieuws & blogs