Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERENIGING HOLLAND MARINE EQUIPMENT (HME)

SPECIALE RETROFIT VOORWAARDEN

  • Meer informatieAANVULLENDE VOOWAARDEN VOOR VERZENDING, OPSLAG, FACTURATIE EN GARANTIE

Van toepassing op alle offertes en orders

Indien op de orderbevestiging vermelde of anderszins overeengekomen verzenddatum het product gereed is voor verzending, maar er nog geen afleveradres bekend is bij Lagersmit, dan is Lagersmit gerechtigd klant te factureren voor het gehele orderbedrag en is klant verplicht om binnen dertig dagen na factuurdatum het factuurbedrag te voldoen. Indien het product door overmacht of om redenen die voor rekening en risico van de klant komen binnen dertig dagen na factuurdatum niet is verzonden, dan is Lagersmit tevens gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen en zal de factuurdatum gelden als ingangsdatum voor garantie.

 

CODE OF CONDUCT

Een overzicht van de in de bedrijfsvoering te volgen principes, waarden en gedragsnormen.