TERUG NAAR OVERZICHT

04-03-2016

Hoe de afsluitdijk Nederland onder controle houdt

Eric De Paauw

Wij kijken vaak met trots naar Nederlandse innovaties en om die reden willen we graag het project van de Afsluitdijk onder de aandacht brengen. De 80-jarige Afsluitdijk is het symbool voor de strijd die Nederland voert tegen het water. Vanaf het begin heeft hij zijn waterkerende en economische functie meer dan eens bewezen. De ooit spraakmakende waterkering is inmiddels door de tijd ingehaald. Met respect voor de icoonwaarde en de geschiedenis krijgt de Afsluitdijk nu een verdiende opknapbeurt. De uitvoering van de werkzaamheden begint in 2017 en moet in 2022 afgerond zijn.

Afsluitdijk 2.0 samenvattend

  • Bestand tegen zeer zware stormen die mogelijk maar eens in de 10.000 jaar voorkomen
  • Voldoende waterafvoer en vismigratie van Waddenzee naar IJsselmeer
  • Opwekking van duurzame energie door een watercentrale. Dit houdt in de stroom die opgewekt wordt van zout en zoet water, maar ook getijdestroom
  • Meer toerisme door goede fietsvoorzieningen


De kosten zijn begroot op 800 miljoen euro, ter illustratie, de aanleg van de dijk kostte 80 jaar geleden 125 miljoen euro. Een aantal van de werkzaamheden zullen we verder uitlichten.

Versterken van sluizen

Bruggen en sluizen maken ook onderdeel uit van de waterkering en moeten daarom ook voldoen aan de veiligheidsnorm voor waterveiligheid. Bij zeer zware storm moeten deze sluizen ook bestand zijn tegen de kracht van het water. Net als voor de dijk geldt, dat zowel de spui- als schutsluizen momenteel niet voldoen aan de geldende veiligheidsnorm en dus versterkt moeten worden. Door de sluizen te versterken voldoen ze tot minimaal 2050 weer aan de veiligheidsnorm.

 

Wat betreft de schutsluizen: voor Den Oever is gekozen voor de bouw van een nieuw keermiddel in de voorhaven, net voor de bestaande schutsluis. Voor Kornwerderzand is samenhangend met de wens van de regio om de sluis niet alleen te versterken, maar ook te verruimen.

Duurzame energie

De dijken van de Afsluitdijk moeten versterkt worden door alle klimaatveranderingen. Deze klimaatveranderingen hebben in Nederland vaak wateroverlast als gevolg. Door optimaal duurzame energie te winnen uit bijvoorbeeld zon, wind en water draagt de dijk zijn steentje bij om dit zoveel mogelijk te tegen te gaan.

 

De Afsluitdijk is natuurlijk de ideale plek om duurzame energie te winnen. Denk maar aan de hoeveelheid wind en het feit dat de lichtintensiteit in het noorden hoger is dan op andere plaatsen in Nederland. Er kan ook energie gewonnen worden door gebruik te maken van waterstroming, het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed en het verschil tussen zoet en zout water. Zowel overheden als kennisinstellingen en bedrijven hebben veel belangstelling voor het thema Energie & Water. Deze partijen werken veelal samen binnen Energy Valley.

Lagersmit & watermanagement

We vinden het mooi om te zien hoe Nederland vooruitstrevend is op het gebied van water. We moeten het, en doen het ook gewoon. Lagersmit is ook altijd bezig om met innovatieve en duurzame oplossingen te komen. Zo maken de afdichtingen van Lagersmit, zoals de Supreme en Liquidyne, sluizen betrouwbaarder en gemalen duurzamer.

 

Meer informatie over watermanagement

Deel dit artikel op:

General phone number