TERUG NAAR OVERZICHT

13-03-2017

Polar Code facts: MARPOL

Keke Liu

IMO’s MSC (maritime safety committee) heeft in november 2014 de internationale code voor schepen die opereren in polaire wateren aangenomen. De Polar Code is op 1 januari 2017 in werking getreden.

 

De code geeft een bindend internationaal kader wat de poolgebieden (het Noordpool- en het Zuidpoolgebied) moet gaan beschermen tegen maritieme risico’s. Eerder hebben we geblogd over wat de Polar Code precies inhoudt, nu gaan we in komende blogs meer in op de drie verdragen waaruit de Polar Code bestaat: SOLAS (internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee), MARPOL (internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen) en STCW (internationaal verdrag betreffende de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor zeevarenden) welke sinds mei 2016 is geadopteerd. We beginnen deze reeks met het MARPOL verdrag.

Wat houdt MARPOL in?

Het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door olie (OILPOL) uit 1954 lag aan de basis van het verdrag. Ook de schipbreuk van de Torrey Canyon in 1967, de grootste olieramp tot dan toe, was een belangrijke drijfveer om tot het verdrag te komen.

 

De conventie werd getekend op 17 februari 1973, maar trad pas in werking na toevoeging van het Protocol van 1978. Nadat voldoende landen het geratificeerd hadden, werd het van kracht op 2 oktober 1983. Per 31 december 2005 hebben 136 landen de conventie getekend. Deze landen vertegenwoordigen 98% van het vervoer per schip gemeten naar gewicht.

 

Het is het belangrijkste internationale verdrag voor de voorkoming van verontreiniging van het maritieme milieu door schepen door operationele of incidentele oorzaken. Het verdrag omvat momenteel zes technische bijlagen (annexes). Speciale gebieden met strenge controles op de operationele lozingen zijn opgenomen in de meeste bijlagen (annexes).

Annexes uit de MARPOL die van toepassing zijn voor de Polar Code

 • Annex I – Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie
  Dekt het voorkomen van verontreiniging door accidentele of operationele oorzaken. De regel dat olietankers (nieuw en bestaand) een dubbele romp moeten hebben valt onder deze annex.
 • Annex II – Voorschriften voor de bestrijding van verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk
  De criteria voor lozing en maatregelen voor de bestrijding van verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in het bulkvervoer. Ongeveer 250 vloeistoffen zijn geëvalueerd en opgenomen in een lijst in het verdrag. Het lossen van de residu’s is alleen toegestaan voor de opvang tot bepaalde concentraties en voorwaarden (kan variëren met de categorie van de stoffen). Het is in ieder geval niet toegestaan om residuen te lozen die schadelijke stoffen bevatten binnen 12 mijl (19,4 km) van het dichtsbijzijnde land.
 • Annex IV – Voorkoming van verontreinging door afvalwater van schepen
  Bevat eisen om vervuiling van de zee door rioolwater te controleren. Het lozen van afvalwater in zee is verboden, behalve wanneer het schip een goedgekeurde zuiveringsinstallie heeft en nog een aantal uitzonderingen.
 • Annex V – Voorkoming van verontreiniging door afval van schepen
  Gaat om verschillende typen afval en specificeert de afstanden van het land en de wijze waarop het kan worden gelost. Het lozen van plastic is voor alle vormen van plastic verboden.

 

Bestaande en nieuwe schepen die gecertificeerd zijn onder MARPOL moeten op 1 januari 2017 voldoen aan de milieu-eisen.

Groene afdichtingsoplossingen

Er zijn diverse afdichtingsoplossingen mogelijk om uw schip omgevingsvriendelijk te maken en daarmee ook aan de Polar Code voldoet. Hieronder een aantal van deze afdichtingsoplossingen:

 • Supreme Ventus®
  De Supreme Ventus air-type seal garandeert dat er geen enkele olie-emissie plaatsvindt, dat de slijtage absoluut minimaal is en geeft u de mogelijkheid te controleren in welke staat de afdichting verkeert. Deze afdichting is geschikt voor vaartuigen met verschillende diepgang en vaartuigen die olie-emissie willen voorkomen.
 • Supreme WLC®
  De Supreme WLC is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Dit is een milieuvriendelijke oplossing in overeenstemming met VGP-regelgeving, die in situ-onderhoud en conditiebewaking mogelijk maakt.
 • Supreme Water Lubricated Forward Seal
  De Water Lubricated FWD Seal is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Deze milieuvriendelijke afdichtingsoplossing is in overeenstemming met VGP-regelgeving; de afdichting kan worden herplaatst om uit te lijnen met de as en heeft een geoptimaliseerde en uitgebreide levensduur.

 

Overzicht van alle groene afdichtingsoplossingen

Deel dit artikel op:

General phone number