TERUG NAAR OVERZICHT

04-04-2017

Polar Code facts: SOLAS, internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

Keke Liu

IMO’s MSC (maritime safety committee) heeft in november 2014 de internationale code voor schepen die opereren in polaire wateren aangenomen. De Polar Code is op 1 januari 2017 in werking getreden.

 

De code biedt een bindend internationaal kader wat de poolgebieden (het Noordpool- en het Zuidpoolgebied) moet gaan beschermen tegen maritieme risico’s. Eerder hebben we geblogd over wat de Polar Code precies inhoudt, nu gaan we meer in op het SOLAS verdrag, het internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee.

Voorgeschiedenis van het internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

Internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee. De eerste versie van het verdrag is in 1914 aangenomen, als reactie op de Titanic ramp. Hierin werd onder andere bepaald dat er een patrouille voor ijsbergen opgezet moest worden, de International Ice Patrol. Verder werden eisen gesteld aan het minimumaantal sloepen en een ononderbroken radiowacht op een vaste noodfrequentie. In 1929 werd na de ondergang van de Vestris het jaar daarvoor het verdrag aangepast en werden eisen gesteld aan de waterdichte integriteit, structurele brandbescherming en brandwerende schotten, ditmaal ondertekend door veertig landen. Hierna is het verdrag steeds vaker (naar aanleiding van ongelukken of scheepsrampen) aangepast en geüpdatet. SOLAS valt sinds 1954 onder de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Onderdelen SOLAS

SOLAS bestaat momenteel onder andere uit de onderstaande onderdelen:

 • Scheepsconstructie (hoofdstuk II)
  Dit hoofdstuk bevat voorschriften die van belang zijn bij het bouwen van een schip. Zaken zoals stabiliteit, elektrische installaties, brandbescherming, waterdichte indeling e.d. worden hierin beschreven.
 • Reddingsmiddelen/voorzieningen en veiligheidsmiddelen (hoofdstuk III)
  Life-saving appliances and arrangements. Alle voorschriften over reddingsmiddelen worden beschreven in dit hoofdstuk. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal reddingsvlotten, reddingssloepen, reddingsvesten aan boord, man-over-boord boten en de vereiste oefeningen en inspectierondes.
 • Radiocommunicatie (GMDSS)
  Voorschriften omtrent radio communicatie en de daarvoor gebruikte apparatuur zijn te vinden in dit hoofdstuk. Welke apparatuur aan boord moet zijn voor welke vaargebieden, voorschriften over de marifoon, EPIRB, SART, korte golf radiozenders worden allemaal behandeld in hoofdstuk IV.
 • Veilige navigatie (hoofdstuk V)
  Het bijzondere van dit hoofdstuk is dat alle schepen, met welk type reis dan ook zich aan deze regels te houden hebben. Dit in tegenstelling tot de overige hoofdstukken. Echter wordt er aan de vlaggenstaten wel ruimte gegeven om wijzigingen aan te brengen aan de voorschriften waar voornamelijk kleine schepen mee ontlast worden.

 

Voor de Polar Code is het onderdeel “Veiligheidsmaatregelen voor schepen die in Polaire wateren varen” toegevoegd aan SOLAS. SOLAS schrijft voor dat schepen gebouwd op of na 1 januari 2017 moeten voldoen aan het veiligheidsonderdeel van de Polar Code bij aflevering. Bestaande schepen (gebouwd vóór 1 januari 2017) moeten bij de eerste tussentijdse inspectie of herkeuring na 1 januari 2018 aan de Code voldoen (aan het veiligheidsonderdeel van de Polar Code – SOLAS).

Groene afdichtingsoplossingen

Er zijn diverse afdichtingsoplossingen mogelijk om uw schip omgevingsvriendelijk te maken en daarmee ook aan de Polar Code voldoet. Hieronder een aantal van deze afdichtingsoplossingen:

 • Supreme Ventus®
  De Supreme Ventus air-type seal garandeert dat er geen enkele olie-emissie plaatsvindt, dat de slijtage absoluut minimaal is en geeft u de mogelijkheid te controleren in welke staat de afdichting verkeert. Deze afdichting is geschikt voor vaartuigen met verschillende diepgang en vaartuigen die olie-emissie willen voorkomen.
 • Supreme WLC®
  De Supreme WLC is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Dit is een milieuvriendelijke oplossing in overeenstemming met VGP-regelgeving, die in situ-onderhoud en conditiebewaking mogelijk maakt.
 • Supreme Water Lubricated Forward Seal
  De Water Lubricated FWD Seal is speciaal ontwikkeld om te voorkomen dat water uit uw open watergesmeerde schroefaskoker naar de machinekamer weglekt. Deze milieuvriendelijke afdichtingsoplossing is in overeenstemming met VGP-regelgeving; de afdichting kan worden herplaatst om uit te lijnen met de as en heeft een geoptimaliseerde en uitgebreide levensduur.

 

Overzicht van alle groene afdichtingsoplossingen

Deel dit artikel op:

General phone number