TERUG NAAR OVERZICHT

26-02-2016

Tijdwinst sluizen met goede afdichting: Hoe maak ik mijn sluis supreme?

Eric De Paauw

Even in het kort de geschiedenis; soms wilde een schip naar een locatie waar geen rivier was of moest een stad verbonden worden met een zeehaven. Daarom zijn er kanalen aangelegd. Een kanaal is dus een kunstmatige rivier. Hierbij moet de waterstand in de hand gehouden worden, want soms is het hoogteverschil tussen een rivier en een kanaal enkele meters. Een boot moest veilig van het ene niveau naar het andere niveau kunnen gaan. De schutsluis was het resultaat en is de bekendste uitvoering van een sluis speciaal voor de scheepvaart. Deze uitvinding wordt toegeschreven aan Chiao Wei-yo, de ingenieur die in de 10de eeuw aan het Groot-Chinese kanaalsysteem werkte. Een schip kan ermee worden opgeschut (omhoog gebracht) of afgeschut (omlaag gebracht).

Afdichtingen voor sluisdeuren

Tijd is geld en daarom is het voor de scheepvaart belangrijk om de wacht- en schuttijd bij de sluizen zo kort mogelijk te houden. Dit zorgt voor hoge eisen aan de deuren en de gebruikte afdichtingen. Hoe langer de deuren goed en soepel blijven werken, des te meer winst is er voor de scheepvaart te behalen. Hier kunnen goed werkende afdichtingen een belangrijke bijdrage aan leveren.

 

In het verleden heeft Lagersmit voor meerdere sluizen complexe oplossingen geleverd. We hebben onder andere Supreme afdichtingen geleverd voor de renovatie van de Hansweert sluizen (1986) en de renovatie van de Roompot sluizen (2009). Voor de Hansweert sluizen is gebleken dat na 20 jaar de afdichtingen probleemloos gewerkt hebben en is in 2006 gepland onderhoud uitgevoerd, hierbij zijn de slijtdelen vervangen.

Project uitgelicht: Parksluizen

Ondanks gepland onderhoud door de jaren heen, bleef het openen en sluiten van de grote sluisdeuren van het Parksluizencomplex in Rotterdam regelmatig moeizaam gaan. Daarom is besloten tot een grondige renovatie. Daarbij werden de sluisdeuren voorzien van luchtkisten en werd de rails vervangen waarover de sluisdeur heen en weer beweegt. Ten behoeve van een goed eindresultaat is de operatie in den droge uitgevoerd. In 2015 heeft Lagersmit een opdracht gekregen, dat onderdeel uitmaakt van het renovatieproject voor sluizencomplex Parksluizen, in Rotterdam.

Parksluizen in het kort

De meeste sluizen zijn volledig geautomatiseerd. Dat geldt ook voor de Parksluizen in Rotterdam. De Parksluizen zijn twee schutsluizen in de scheepvaartroute van de Delfshavense Schie naar de Nieuwe Maas, ze verbinden de Coolhaven met de Parkhaven in Rotterdam. De vaarweg is CEMT-klasse III. De Parksluizen maken deel uit van de hoofdwaterkering van Schieland. De westelijke Grote Parksluis heeft op rails lopende elektrisch gedreven roldeuren. De deurkassen bevinden zich tussen de beide sluiskolken. De oostelijke Kleine Parksluis heeft hefdeuren, die als een kwadrant zijn uitgevoerd en elektrisch via tandwielen worden aangedreven. De Parksluizen zijn een Rijksmonument in wording.

 

Hollandia Infra heeft in opdracht van Geka Bouw de nieuwe bewegingswerken, zijnde railconstructie en loopwagens, geleverd en gemonteerd waarop de sluisdeuren op de bodem van de kolk en deurkasten heen-en-weer rijden. Hier zijn ook 16 afdichtingen geleverd door Lagersmit die gemonteerd zijn op de wagens van deze roldeuren. Door de opdrachtgever en de aannemer zijn hoge eisen gesteld aan de Supreme afdichtingen met betrekking tot onderhoud en garantie.

 

Patrick Bos, Hollandia - “Na diverse storingen en reparaties in het verleden heeft de opdrachtgever besloten het bewegingswerk van de deuren te laten vervangen voor een onverwoestbaar, oversized constructie. Een cruciaal onderdeel die het beweging van de rolwagens voor de verdere toekomst borgen zijn de seals die de lagers van de rolwagens beschermen. De keuze is gemaakt voor de SUPREME SE-190 A-E-F-L seals van Lagersmit gekozen. Lagersmit is leverancier van hoogwaardige producten, bestand tegen zware omstandigheden en gebaseerd op een ontwerp dat inmiddels zijn functionaliteit in de markt bewezen heeft.“

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over afdichtingen toegepast in sluizen? Neem dan contact met ons op!

Deel dit artikel op:

General phone number